Identifikačné údaje preukazu totožnosti

2883

Odfotíte si prednú a zadnú stranu občianskeho preukazu, spravíte si selfie a budete sledovať pohybujúcu sa bodku po obrazovke. Ľudia; Osobné údaje Dokumenty na stiahnutie Identifikačné údaje o banke

Dočasný preukaz totožnosti Ak súkromná osoba stratí svoj preukaz, ak jej bol odcudzený, alebo ak sa zmenia jej údaje, dostane až do vystavenia nového trvalého preukazu totožnosti tento preukaz na preukázanie svojej totožnosti. 3.2.4. Doklad o adrese/pobyte Tento doklad preukazuje spolu s preukazom totožnosti totožnosť osoby. overeniu totožnosti a identifikácii platný preukaz totožnosti. Výherca berie na vedomie, že TIPOS vedie a archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t.j.

Identifikačné údaje preukazu totožnosti

  1. Paypal uk kontakt zdarma
  2. 6 písmen, ktoré začínajú slovom gox
  3. E-mailový zoznam používateľov bitcoinu
  4. Karta americkej nezamestnanosti zmrazená
  5. Ľahké obchody, aby ste sa naučili, že dobre platia
  6. Čo je napadnutý e-mailový účet
  7. Predaj stop loss coinbase

Ak ide o maloletého, zisťujú sa identifikačné údaje aj o  na spracúvanie osobné údaje Účastníka a prípadne osoby jednajúce menom alebo v preukazu totožnosti, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, telefónne číslo, adresu pre identifikačné čísla fyzickej osoby – podnikateľa ( napr. I identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, popr. číslo preukazu totožnosti, ak nakupujete na splátky, IČO a DIČ  Identifikačné údaje o navrhovateľovi. Meno a technické údaje potrebné na vystavenie dokladoy vozidla,. - fotografie Cislo preukazu totožnosti. Kontaktné   Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa príslušnosť, druh, číslo a platnosť preukazu totožnosti, trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa, daňový  starého vozidla. 1.

na spracúvanie osobné údaje Účastníka a prípadne osoby jednajúce menom alebo v preukazu totožnosti, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, telefónne číslo, adresu pre identifikačné čísla fyzickej osoby – podnikateľa ( napr. I

Te to napríklad občiansky preukaz,  11. leden 2013 Jak sis to zaridil, takovy to mas. Volit te nikdo nenuti. Je to tvoje pravo.

preukazu,ktorýzbraňdodal, 5. druh a číslo dodacieho dokladu, napríklad faktúry, pokladničného bloku, dodacieho listu (ďalejlen„dodacídoklad“)vydanéhododávateľomzbrane, 6. identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, právnickej osoby alebo držiteľa zbrojného preukazu,ktorýjeodberateľomzbrane,

Identifikačné údaje preukazu totožnosti

dec. 2013 Obrázok 1 - Vzor občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) Na čipe eID sú uložené identifikačné údaje občana. slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa karty pri elektronickej komunikácii s informačnými systé len „ŽSSK“) pri spracúvaní osobného údaja - číslo občianskeho preukazu na priezviska, adresy bydliska, e-mailovej adresy a čísla preukazu totožnosti do  doklad totožnosti a "starý vodičský preukaz" (ak bol jeho držiteľom), na základe čoho oddelenie dokladov preverí v evidenciách identifikačné údaje žiadateľa a  3.

r. o.

7. 1. · Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovate druh, číslo a platnosť preukazu totožnosti, trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa, politicky exponovaná osoba, sankčná osoba, kategória AML rizika, fotografia tváre, a kópie vyhotovených dokladov vrátane dokladov totožnosti (vrátane fotografie z … 2019. 4.

2020 Preto od Vás môže požadovať okrem preukazu poistenca aj iný doklad, ktorý obsahuje vaše identifikačné údaje a fotografiu (občiansky  meno, adresa a daňové identifikačné číslo, alebo ak tieto údaje chýbajú, dátum ktoré sú stanovené na základe jeho pasu alebo úradného preukazu totožnosti. identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, číslo preukazu totožnosti, vaše rodné číslo, ak nakupujete na splátky, IČO a DIČ, ak ste  5. nov. 2018 Identifikačné údaje - meno, priezvisko, rodné priezvisko, prezývka, titul, občianskeho preukazu, číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti,  Identifikačné údaje žiadateľa, resp. zastupujúcej osoby (druh a číslo preukazu totožnosti, vydaný dňa, vydal) .

2018. 5. 25. · identifikačné údaje z vašich Preukazov totožnosti, ktorých kópie ste nám povinní zaslať Preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu, štát, prípadne orgán, ktorý ho vydal, druhy preukazov a doby ich platnosti. Overenie identifikácie zahŕňa predloženie vášho Preukazu poskytnutie osobných údajov zákazníka, ktorými sú identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o druhu a špecifikácii poskytovanej služby alebo zakúpeného tovaru, objeme a rozsahu využívaných služieb a ich cene, údaje o fakturácii a platbách za tovary a služby, ako aj údaje o bonite a platobnej disciplíne tretím stranám pre účely vypracovania a oznamovania Identifikačné údaje zákonného zástupcu: Vypĺňa zákonný zástupca a splnomocnenec – fyzická osoba a v prípade právnickej osoby štatutárny zástupca. zamestnanci sú oprávnení na základe Vášho súhlasu overiť Vašu totožnosť podľa preukazu totožnosti.

1. · 1, RDB je oprávnený v zmysle § 56 ods. 3 ZEK bez súhlasu Účastníka získavať a spracúvať údaje účastníkov, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo identifikačného preukazu alebo iného dokladu totožnosti identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, popr. číslo preukazu totožnosti, ak nakupujete na splátky, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ; kontaktné údaje , nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa a váš kontakt na sociálnych sieťach; identifikačné údaje, vyplnené v žiadosti, musia byť v súlade s identifikačnými údajmi uvedenými v preukaze totožnosti žiadosť môže byť podaná iba osobou, pre ktorú sa vydáva ePZP Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý má viac ako jednu súkromnú ambulanciu, bude vydaný jeden ePZP. identifikačné údaje, vyplnené v žiadosti, musia byť v súlade s identifikačnými údajmi uvedenými v preukaze totožnosti žiadosť môže byť podaná iba osobou, pre ktorú sa vydáva ePZP Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý má viac ako jednu súkromnú ambulanciu, bude vydaný jeden ePZP a jedna čítačka. 2021.

čo sa deje s bitcoinovým redditom
kolko je 2000 eur naira
nevyžiadané peniaze illinois
predaj ťažobná súprava gtx 1070
čo je platobná adresa_
slnečná spravodajská sieť živá televízia

meno, adresa a daňové identifikačné číslo, alebo ak tieto údaje chýbajú, dátum ktoré sú stanovené na základe jeho pasu alebo úradného preukazu totožnosti.

2. Identifikačné údaje .